User Tools

Site Tools


6558--7416-linnankoski-la-gi

Linnankoski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7416
Tên thay thế 1990 WV4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0224171
Viễn điểm quỹ đạo 2.6956521
Độ lệch tâm 0.1426929
Chu kỳ quỹ đạo 1323.4267002
Độ bất thường trung bình 252.24005
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37905
Kinh độ của điểm nút lên 191.77823
Acgumen của cận điểm 289.23511
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7416 Linnankoski (1990 WV4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7416 Linnankoski
6558--7416-linnankoski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)