User Tools

Site Tools


6559--7554-johnspencer-la-gi

Johnspencer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7554
Tên thay thế 1981 GQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2744953
Viễn điểm quỹ đạo 3.9812159
Độ lệch tâm 0.2728260
Chu kỳ quỹ đạo 2020.5447871
Độ bất thường trung bình 342.41546
Độ nghiêng quỹ đạo 13.74009
Kinh độ của điểm nút lên 14.00630
Acgumen của cận điểm 153.23304
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7554 Johnspencer (1981 GQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7554 Johnspencer
6559--7554-johnspencer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)