User Tools

Site Tools


6561---105107-2000-ly14-la-gi


(105107) 2000 LY14 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 2 tháng 6 năm 2000.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 105001–106000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6561---105107-2000-ly14-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)