User Tools

Site Tools


6562---211917-2004-tg8-la-gi

211917 (2004 TG8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 211917 (2004 TG8).
6562---211917-2004-tg8-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)