User Tools

Site Tools


6564--6099-saarland-la-gi

Saarland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6099
Đặt tên theo Saarland
Tên thay thế 1991 UH4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7669196
Viễn điểm quỹ đạo 2.8287470
Độ lệch tâm 0.2310497
Chu kỳ quỹ đạo 1272.2609891
Độ bất thường trung bình 309.40085
Độ nghiêng quỹ đạo 5.60341
Kinh độ của điểm nút lên 254.89927
Acgumen của cận điểm 102.23572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6099 Saarland (1991 UH4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6099 Saarland
6564--6099-saarland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)