User Tools

Site Tools


6566--6287-lenham-la-gi

Lenham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 08 tháng 01 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6287
Tên thay thế 1984 AR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7425396
Viễn điểm quỹ đạo 3.5452638
Độ lệch tâm 0.1276637
Chu kỳ quỹ đạo 2036.1129518
Độ bất thường trung bình 132.85234
Độ nghiêng quỹ đạo 1.09470
Kinh độ của điểm nút lên 25.27216
Acgumen của cận điểm 89.13742
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6287 Lenham (1984 AR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 1984 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6287 Lenham
6566--6287-lenham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)