User Tools

Site Tools


6567--6429-brancusi-la-gi

Brancusi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6429
Đặt tên theo Constantin Brâncuşi
Tên thay thế 4050 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7380272
Viễn điểm quỹ đạo 2.5706252
Độ lệch tâm 0.1932386
Chu kỳ quỹ đạo 1154.9564668
Độ bất thường trung bình 115.47262
Độ nghiêng quỹ đạo 3.69054
Kinh độ của điểm nút lên 142.35486
Acgumen của cận điểm 203.67740
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6429 Brancusi (4050 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6429 Brancusi
6567--6429-brancusi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)