User Tools

Site Tools


6568--6558-norizuki-la-gi

Norizuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6558
Tên thay thế 1991 GZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1225105
Viễn điểm quỹ đạo 2.4049981
Độ lệch tâm 0.0623936
Chu kỳ quỹ đạo 1244.0629687
Độ bất thường trung bình 335.75564
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97952
Kinh độ của điểm nút lên 231.18061
Acgumen của cận điểm 7.71764
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6558 Norizuki (1991 GZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1991 bởi K. Endate ở Kitami, Hokkaidō.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6558 Norizuki
6568--6558-norizuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)