User Tools

Site Tools


6569--6677-renoir-la-gi

Renoir
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6677
Đặt tên theo Pierre-Auguste Renoir
Tên thay thế 3045 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9559959
Viễn điểm quỹ đạo 3.5472167
Độ lệch tâm 0.0909121
Chu kỳ quỹ đạo 2141.6344990
Độ bất thường trung bình 106.99277
Độ nghiêng quỹ đạo 14.62923
Kinh độ của điểm nút lên 32.58547
Acgumen của cận điểm 309.22070
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

6677 Renoir (3045 T-3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6677 Renoir
6569--6677-renoir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)