User Tools

Site Tools


6570--6806-kaufmann-la-gi

Kaufmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6806
Tên thay thế 6048 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2250844
Viễn điểm quỹ đạo 2.6834876
Độ lệch tâm 0.0933883
Chu kỳ quỹ đạo 1404.3850206
Độ bất thường trung bình 83.41251
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67615
Kinh độ của điểm nút lên 340.92920
Acgumen của cận điểm 87.18730
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6806 Kaufmann (6048 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6806 Kaufmann
6570--6806-kaufmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)