User Tools

Site Tools


6571--6941-dalgarno-la-gi

Dalgarno
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá đài thiên văn Harvard
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6941
Đặt tên theo Alexander Dalgarno
Tên thay thế 1976 YA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2435033
Viễn điểm quỹ đạo 3.3148167
Bán trục lớn 2.78
Độ lệch tâm 0.1927405
Chu kỳ quỹ đạo 1692.2665066
Tốc độ vũ trụ cấp 1 17.69
Độ bất thường trung bình 270.85808
Độ nghiêng quỹ đạo 15.42246
Kinh độ của điểm nút lên 241.42003
Acgumen của cận điểm 196.25327
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6941 Dalgarno (1976 YA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 ở đài thiên văn Harvard. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Alexander Dalgarno. [1]

  1. ^ “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)-(10000)”. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6941 Dalgarno
6571--6941-dalgarno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)