User Tools

Site Tools


6575--7418-akasegawa-la-gi

Akasegawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Fujii và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 11 tháng 3 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7418
Tên thay thế 1991 EJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2353167
Viễn điểm quỹ đạo 2.4797181
Độ lệch tâm 0.0518345
Chu kỳ quỹ đạo 1322.1501467
Độ bất thường trung bình 267.60601
Độ nghiêng quỹ đạo 7.28556
Kinh độ của điểm nút lên 141.15925
Acgumen của cận điểm 33.84400
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7418 Akasegawa (1991 EJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 3 năm 1991 bởi T. Fujii và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7418 Akasegawa
6575--7418-akasegawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)