User Tools

Site Tools


6576--7555-venvolkov-la-gi

Venvolkov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7555
Tên thay thế 1981 SZ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8771144
Viễn điểm quỹ đạo 2.8176212
Độ lệch tâm 0.2003322
Chu kỳ quỹ đạo 1313.6211825
Độ bất thường trung bình 134.20686
Độ nghiêng quỹ đạo 2.08328
Kinh độ của điểm nút lên 72.88537
Acgumen của cận điểm 315.37607
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

7555 Venvolkov (1981 SZ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1981 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean ở Ukraina.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7555 Venvolkov
6576--7555-venvolkov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)