User Tools

Site Tools


6577---32171-2000-nd10-la-gi


(32171) 2000 ND10 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 1 tháng 7 năm 2000.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 32001–33000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6577---32171-2000-nd10-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)