User Tools

Site Tools


6578---207028-2004-vn60-la-gi

207028 (2004 VN60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 207028 (2004 VN60).
6578---207028-2004-vn60-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)