User Tools

Site Tools


6579--hoa-th-m-nguy-n-b-nh-la-gi

Hoa Thám là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hoa Thám có diện tích 63,42 km², dân số năm 1999 là 1.305 người.[1], mật độ dân cư đạt 21 người/km².

Xã Hoa Thám được chia thành các xóm: Đông Bao, Đông Bon, Gảm Tẹm, Khuổi Hoa, Khuổi Phay, Nà Đáu, Nà Ngần, Nà Chắn, Thang Coỏng, Phiêng Cháu.

Trên địa bàn xã Hoa Thám có núi Hoàng Quang và núi Phiêng Cháu. Hoa Thám là xã cửa ngõ của tỉnh Cao Bằng vì là nơi quốc lộ 3 chạy qua đầu tiên trong tỉnh, phân tách với tỉnh Bắc Kạn qua đèo Cao Bắc. Địa bàn xã là nơi sông Tà Cáy hợp lưu với sông Hiến, ngoài ra trên địa bàn Hoa Thám còn có khuổi Thỏ. Xã có di tích lịch sử đồn Nà Ngần.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6579--hoa-th-m-nguy-n-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)