User Tools

Site Tools


6580--6100-kunitomoikkansai-la-gi

Kunitomoikkansai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6100
Đặt tên theo Kunitomo Ikkansai
Tên thay thế 1991 VK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0161999
Viễn điểm quỹ đạo 2.6445425
Độ lệch tâm 0.1348160
Chu kỳ quỹ đạo 1299.3797230
Độ bất thường trung bình 268.32980
Độ nghiêng quỹ đạo 3.39694
Kinh độ của điểm nút lên 304.04808
Acgumen của cận điểm 68.76573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6100 Kunitomoikkansai (1991 VK4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1991 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6100 Kunitomoikkansai
6580--6100-kunitomoikkansai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)