User Tools

Site Tools


6582--6291-renzetti-la-gi

Renzetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6291
Tên thay thế 1985 TM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9486361
Viễn điểm quỹ đạo 3.0159937
Độ lệch tâm 0.2149924
Chu kỳ quỹ đạo 1428.5115104
Độ bất thường trung bình 254.53107
Độ nghiêng quỹ đạo 11.51515
Kinh độ của điểm nút lên 21.42347
Acgumen của cận điểm 31.83306
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6291 Renzetti (1985 TM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6291 Renzetti
6582--6291-renzetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)