User Tools

Site Tools


6584--6559-nomura-la-gi

Nomura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Sugano và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6559
Đặt tên theo Toshiro Nomura
Tên thay thế 1991 JP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7776201
Viễn điểm quỹ đạo 2.9196971
Độ lệch tâm 0.2431339
Chu kỳ quỹ đạo 1314.7048422
Độ bất thường trung bình 232.30784
Độ nghiêng quỹ đạo 9.71048
Kinh độ của điểm nút lên 210.15483
Acgumen của cận điểm 57.66145
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6559 Nomura (1991 JP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1991 bởi M. Sugano và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6559 Nomura
6584--6559-nomura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)