User Tools

Site Tools


6585--6678-seurat-la-gi

Seurat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6678
Đặt tên theo Georges Seurat
Tên thay thế 3422 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6503486
Viễn điểm quỹ đạo 2.8268622
Độ lệch tâm 0.0322269
Chu kỳ quỹ đạo 1655.3606302
Độ bất thường trung bình 318.95222
Độ nghiêng quỹ đạo 10.85365
Kinh độ của điểm nút lên 28.73404
Acgumen của cận điểm 299.92924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6678 Seurat (3422 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6678 Seurat
6585--6678-seurat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)