User Tools

Site Tools


6587--6942-yurigulyaev-la-gi

Yurigulyaev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6942
Tên thay thế 1976 YB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0583919
Viễn điểm quỹ đạo 2.6168463
Độ lệch tâm 0.1194494
Chu kỳ quỹ đạo 1305.4464349
Độ bất thường trung bình 8.59431
Độ nghiêng quỹ đạo 3.69509
Kinh độ của điểm nút lên 56.49560
Acgumen của cận điểm 290.09537
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6942 Yurigulyaev (1976 YB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

Tiểu hành tinh được đặt tên theo Yuri Vasilyevich Gulyayev (b. 1935).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6942 Yurigulyaev
6587--6942-yurigulyaev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)