User Tools

Site Tools


6588--c-m-i-x-la-gi

Cô Mười là một xã thuộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Cô Mười có diện tích 24,56 km², dân số năm 1999 là 1336 người,[1] mật độ dân số đạt 54 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Cô Mười có diện tích 24,56 km², dân số năm 1999 là 1.336 người.[3], mật độ dân cư đạt 54,4 người/km².

Xã Cô Mười được chia thành các xóm: Bóa Hoạt, Cô Mười, Cô Tó A, Cô Tó B, Lũng Tám, Bản Tám, Vạc Khoang.

Trên địa bàn xã Cô Mười có các ngọn núi như Cốc Toòng, Lũng Nhũng, Dểu Nà, Lũng Kím, Lũng Phước, Lũng Riềm, Lũng Sảng, Lũng Tạc, Đán Khao, Thông Lý va dãy núi Nà Chiu. Tỉnh lộ 210 chạy song song với suối Thông Lý trên địa bàn xã.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 127/1965/QĐ-CP
  3. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
6588--c-m-i-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)