User Tools

Site Tools


6589--7002-bronshten-la-gi

Bronshten
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7002
Tên thay thế 1971 OV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.5704293
Viễn điểm quỹ đạo 3.1428881
Độ lệch tâm 0.3336204
Chu kỳ quỹ đạo 1321.4279042
Độ bất thường trung bình 47.35367
Độ nghiêng quỹ đạo 4.57840
Kinh độ của điểm nút lên 193.29395
Acgumen của cận điểm 143.95244
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

7002 Bronshten (1971 OV) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1971 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7002 Bronshten
6589--7002-bronshten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)