User Tools

Site Tools


6590--7146-konradin-la-gi

Konradin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7146
Tên thay thế 3034 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6628817
Viễn điểm quỹ đạo 3.3568475
Độ lệch tâm 0.1152819
Chu kỳ quỹ đạo 1907.2994203
Độ bất thường trung bình 57.65423
Độ nghiêng quỹ đạo 9.42269
Kinh độ của điểm nút lên 236.88434
Acgumen của cận điểm 114.50244
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7146 Konradin (3034 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7146 Konradin
6590--7146-konradin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)