User Tools

Site Tools


6591--7273-garyhuss-la-gi

Garyhuss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7273
Tên thay thế 1981 EK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1475273
Viễn điểm quỹ đạo 3.1629585
Độ lệch tâm 0.1912125
Chu kỳ quỹ đạo 1580.3555484
Độ bất thường trung bình 238.73170
Độ nghiêng quỹ đạo 12.07284
Kinh độ của điểm nút lên 321.56666
Acgumen của cận điểm 67.39865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7273 Garyhuss (1981 EK4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7273 Garyhuss
6591--7273-garyhuss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)