User Tools

Site Tools


6592--7420-buffon-la-gi

Buffon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7420
Đặt tên theo Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
Tên thay thế 1991 RP11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0663219
Viễn điểm quỹ đạo 2.8127461
Độ lệch tâm 0.1529850
Chu kỳ quỹ đạo 1391.7420137
Độ bất thường trung bình 134.98505
Độ nghiêng quỹ đạo 1.41363
Kinh độ của điểm nút lên 118.39952
Acgumen của cận điểm 208.11846
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

7420 Buffon (1991 RP11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1991 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7420 Buffon
6592--7420-buffon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)