User Tools

Site Tools


6593--7558-yurlov-la-gi

Yurlov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7558
Tên thay thế 1982 TB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0579231
Viễn điểm quỹ đạo 2.5214509
Độ lệch tâm 0.1012208
Chu kỳ quỹ đạo 1265.5013368
Độ bất thường trung bình 110.12507
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52075
Kinh độ của điểm nút lên 263.83652
Acgumen của cận điểm 162.89596
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7558 Yurlov (1982 TB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7558 Yurlov
6593--7558-yurlov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)