User Tools

Site Tools


6596---190118-2004-vr60-la-gi

(190118)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 190118
Tên thay thế 2004 VR60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0930175
Viễn điểm quỹ đạo 3.3930483
Độ lệch tâm 0.2369696
Chu kỳ quỹ đạo 1659.3765492
Độ bất thường trung bình 339.55011
Độ nghiêng quỹ đạo 8.27217
Kinh độ của điểm nút lên 62.71603
Acgumen của cận điểm 269.96554
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9


190118 (2004 VR60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 190118
6596---190118-2004-vr60-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)