User Tools

Site Tools


6601--6560-pravdo-la-gi

Pravdo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 7 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6560
Tên thay thế 1991 NP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0848848
Viễn điểm quỹ đạo 2.6255190
Độ lệch tâm 0.1147745
Chu kỳ quỹ đạo 1320.2027435
Độ bất thường trung bình 255.16044
Độ nghiêng quỹ đạo 23.25027
Kinh độ của điểm nút lên 285.13251
Acgumen của cận điểm 350.22028
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6560 Pravdo (1991 NP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 7 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6560 Pravdo
6601--6560-pravdo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)