User Tools

Site Tools


6602--6679-gurzhij-la-gi

Gurzhij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6679
Tên thay thế 1969 UP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1165015
Viễn điểm quỹ đạo 2.2617899
Độ lệch tâm 0.0331838
Chu kỳ quỹ đạo 1183.0699924
Độ bất thường trung bình 255.85099
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52562
Kinh độ của điểm nút lên 39.82533
Acgumen của cận điểm 62.11378
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6679 Gurzhij (1969 UP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1969 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6679 Gurzhij
6602--6679-gurzhij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)