User Tools

Site Tools


6603--6808-plantin-la-gi

Plantin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 1932
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6808
Đặt tên theo Christophe Plantin
Tên thay thế 1932 CP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0353379
Viễn điểm quỹ đạo 2.4597675
Độ lệch tâm 0.0944204
Chu kỳ quỹ đạo 1230.7312780
Độ bất thường trung bình 164.10874
Độ nghiêng quỹ đạo 7.56913
Kinh độ của điểm nút lên 21.91663
Acgumen của cận điểm 194.15490
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6808 Plantin (1932 CP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1932 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6808 Plantin
6603--6808-plantin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)