User Tools

Site Tools


6604--6945-dahlgren-la-gi

Dahlgren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lagerkvist, C.-I.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6945
Tên thay thế 1980 FZ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8622299
Viễn điểm quỹ đạo 2.6423807
Độ lệch tâm 0.1731894
Chu kỳ quỹ đạo 1234.6370426
Độ bất thường trung bình 201.60078
Độ nghiêng quỹ đạo 7.54958
Kinh độ của điểm nút lên 350.20839
Acgumen của cận điểm 86.14944
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

6945 Dahlgren (1980 FZ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi Lagerkvist, C.-I. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6945 Dahlgren
6604--6945-dahlgren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)