User Tools

Site Tools


6605--l-u-ng-c-la-gi

Lưu Ngọc là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Quang Vinh và Quang Hán.
  • Đông giáp xã Cao Chương.
  • Nam giáp xã Quốc Toản, xã Ngũ Lão và Đức Xuân (Hòa An)
  • Tây giáp xã Đức Xuân (Hòa An)

Xã Lưu Ngọc có diện tích 21,58 km², dân số năm 1999 là 1.202 người.[1], mật độ dân cư đạt 55,7 người/km².

Xã Lưu Ngọc được chia thành các xóm: Đán Khao-Pác Tỉnh, Khon Rà-Lũng Rì, Lũng Cưởm, Lũng Nhùng-Lũng Phầy, Lũng Pán, Lũng Rật-Lũng Tố, Lũng Rượi-Lũng Vuộc, Lũng Thá-Lũng Mu, Phia Đeng, Lũng Quýn.

Trên địa bàn xã Lưu Ngọc có các ngọn núi như Hói Lũng, Hung Rì, Lình, Lũng Đeng, Lũng Khuyên, Lũng Thá, Lũng Y.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6605--l-u-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)