User Tools

Site Tools


6606--7003-zoyamironova-la-gi

Zoyamironova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7003
Tên thay thế 1976 SZ9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5310782
Viễn điểm quỹ đạo 3.8511180
Độ lệch tâm 0.2068316
Chu kỳ quỹ đạo 2082.1339374
Độ bất thường trung bình 177.21433
Độ nghiêng quỹ đạo 3.78097
Kinh độ của điểm nút lên 11.83502
Acgumen của cận điểm 18.98226
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7003 Zoyamironova (1976 SZ9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7003 Zoyamironova
6606--7003-zoyamironova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)