User Tools

Site Tools


6607--7147-feijth-la-gi

Feijth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7147
Tên thay thế 4015 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9602579
Viễn điểm quỹ đạo 2.8882281
Độ lệch tâm 0.1913938
Chu kỳ quỹ đạo 1378.6774210
Độ bất thường trung bình 253.93011
Độ nghiêng quỹ đạo 1.81880
Kinh độ của điểm nút lên 312.58855
Acgumen của cận điểm 5.87134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

7147 Feijth (4015 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7147 Feijth
6607--7147-feijth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)