User Tools

Site Tools


6608--7274-washioyama-la-gi

Washioyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7274
Tên thay thế 1982 FC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9946231
Viễn điểm quỹ đạo 2.6560599
Độ lệch tâm 0.1422236
Chu kỳ quỹ đạo 1295.1753101
Độ bất thường trung bình 111.59526
Độ nghiêng quỹ đạo 10.75553
Kinh độ của điểm nút lên 25.23135
Acgumen của cận điểm 181.33449
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7274 Washioyama (1982 FC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1982 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7274 Washioyama
6608--7274-washioyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)