User Tools

Site Tools


6609--7421-kusaka-la-gi

Kusaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 30 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7421
Tên thay thế 1992 HL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0824758
Viễn điểm quỹ đạo 3.1330952
Độ lệch tâm 0.2014390
Chu kỳ quỹ đạo 1538.1767128
Độ bất thường trung bình 274.91018
Độ nghiêng quỹ đạo 16.82827
Kinh độ của điểm nút lên 187.32942
Acgumen của cận điểm 61.26624
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7421 Kusaka (1992 HL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1992 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7421 Kusaka
6609--7421-kusaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)