User Tools

Site Tools


6610--7559-kirstinemeyer-la-gi

Kirstinemeyer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7559
Tên thay thế 1985 VF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8388727
Viễn điểm quỹ đạo 2.9914493
Độ lệch tâm 0.2386128
Chu kỳ quỹ đạo 1370.9371753
Độ bất thường trung bình 64.73625
Độ nghiêng quỹ đạo 8.36505
Kinh độ của điểm nút lên 81.25389
Acgumen của cận điểm 231.93801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7559 Kirstinemeyer (1985 VF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1985 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7559 Kirstinemeyer
6610--7559-kirstinemeyer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)