User Tools

Site Tools


6613--an-l-c-h-lang-la-gi

An Lạc là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã An Lạc có diện tích 40,51 km², dân số năm 1999 là 2.169 người.[1], mật độ dân cư đạt 53,5 người/km².

Xã An Lạc được chia thành các xóm: Cốc Cam, Mạ Đeng, Khuối Mịt, Khung Hấu, Tha Hoài, Lũng Mười, Sộc Phường, Lũng Sươn, Nà Rây, Bản Nưa, Xe Vài, Bản Răng, Sộc Áng, Bản Chao, Lũng Quang, Khuổi Lình.

Trên địa bàn xã An Lạc có các núi Lũng Vài, Xa Xe, Nà Ba, Lũng Đăng, Phò Nà. Sông Bắc Vọng chảy qua xã theo hướng bắc-nam. An Lạc có tỉnh lộ 207 đi qua theo chiều đông-tây, trên tuyến có đèo Keng Ka.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6613--an-l-c-h-lang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)