User Tools

Site Tools


6615--c-ng-tr-ng-la-gi

Công Trừng là một xã thuộc huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Công Trừng có diện tích 16,09 km², dân số năm 1999 là 1075 người,[1] mật độ dân số đạt 67 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Công Trừng có diện tích 16,09 km², dân số năm 1999 là 1.075 người.[2], mật độ dân cư đạt 66,8 người/km².

Xã Công Trừng được chia thành các xóm: Cốc Phăng, Lũng Luông, Lũng Mải, Lũng Diểu, Lũng Oong.

Trên địa bàn xã Công Trừng có núi Kóe Lầm, Lũng Củm. Sông Nguyên Bình chảy qua địa bàn phía đông của xã.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
6615--c-ng-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)