User Tools

Site Tools


6617--6434-jewitt-la-gi

Jewitt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Anderson Mesa
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6434
Đặt tên theo David C. Jewitt
Tên thay thế 1981 OH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7850110
Viễn điểm quỹ đạo 2.8674000
Độ lệch tâm 0.2326512
Chu kỳ quỹ đạo 1295.8971680
Độ bất thường trung bình 182.99437
Độ nghiêng quỹ đạo 14.87441
Kinh độ của điểm nút lên 139.37739
Acgumen của cận điểm 201.60550
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6434 Jewitt (1981 OH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1981 bởi E. Bowell ở Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6434 Jewitt
6617--6434-jewitt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)