User Tools

Site Tools


6618--6561-gruppetta-la-gi

Gruppetta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. J. Lawrence
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6561
Tên thay thế 1991 TC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1123616
Viễn điểm quỹ đạo 3.0662588
Độ lệch tâm 0.1841991
Chu kỳ quỹ đạo 1521.8594823
Độ bất thường trung bình 23.02951
Độ nghiêng quỹ đạo 13.65524
Kinh độ của điểm nút lên 163.28913
Acgumen của cận điểm 177.04589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6561 Gruppetta (1991 TC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1991 bởi K. J. Lawrence ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6561 Gruppetta
6618--6561-gruppetta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)