User Tools

Site Tools


6619--6681-prokopovich-la-gi

Prokopovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6681
Tên thay thế 1972 RU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8842143
Viễn điểm quỹ đạo 2.5260233
Độ lệch tâm 0.1455271
Chu kỳ quỹ đạo 1196.0419781
Độ bất thường trung bình 331.43583
Độ nghiêng quỹ đạo 4.78022
Kinh độ của điểm nút lên 42.34545
Acgumen của cận điểm 302.05671
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6681 Prokopovich (1972 RU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1972 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6681 Prokopovich
6619--6681-prokopovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)