User Tools

Site Tools


6620--6809-sakuma-la-gi

Sakuma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1938
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6809
Tên thay thế 1938 DM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1110967
Viễn điểm quỹ đạo 2.6155035
Độ lệch tâm 0.1067166
Chu kỳ quỹ đạo 1327.0177609
Độ bất thường trung bình 70.62944
Độ nghiêng quỹ đạo 6.09342
Kinh độ của điểm nút lên 358.25524
Acgumen của cận điểm 220.77834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6809 Sakuma (1938 DM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1938 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6809 Sakuma
6620--6809-sakuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)