User Tools

Site Tools


6621--6947-andrewdavis-la-gi

Andrewdavis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6947
Tên thay thế 1981 ET8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2465110
Viễn điểm quỹ đạo 2.5517986
Độ lệch tâm 0.0636240
Chu kỳ quỹ đạo 1357.3312003
Độ bất thường trung bình 84.94620
Độ nghiêng quỹ đạo 3.87967
Kinh độ của điểm nút lên 213.32789
Acgumen của cận điểm 353.05095
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

6947 Andrewdavis (1981 ET8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6947 Andrewdavis
6621--6947-andrewdavis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)