User Tools

Site Tools


6622--quang-h-n-la-gi

Quang Hán là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc, thị trấn Hùng Quốc.
  • Đông giáp thị trấn Hùng Quốc, xã Cao Chương.
  • Nam giáp xã Cao Chương, xã Lưu Ngọc.
  • Tây giáp xã Quang Vinh, xã Cô Mười.

Xã Quang Hán có diện tích 23,41 km², dân số năm 1999 là 2.463 người.[1], mật độ dân cư đạt 105,2 người/km².

Xã Quang Hán được chia thành các xóm: Giộc Đăm, Nà Pò, Khau Phải, Lũng Hoài, Bản Lòa, Bản Mặc, Niếng Đâư, Pò Máng, Thin Phong, Đông Rìa-Toong Ngà, Vững Bền, Niếng Noọc, Roỏng Búa, Lũng Dạc, Lũng Nặm

Trên địa bàn xã Quang Hán có các ngọn núi như Lũng Hoài, Đán, Khâu Hân, Lồng Vường, Lũng Nhùng, Lũng Dể, Sam Sậu. Trên địa bàn Quang Hán có hai dòng suối là suối Khuổi Luông và suối Thông Lý. Tỉnh lộ 210 đi qua địa phận của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6622--quang-h-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)