User Tools

Site Tools


6623--7004-markthiemens-la-gi

7004 Markthiemens
Khám phá
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 1979
Tên chỉ định
Tên thay thế 1979 OB9; 1982 JC2;
1983 VH7
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 6 năm 2006 (JD 2453900.5)
Cận điểm quỹ đạo 285.382 Gm (1.908 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 409.941 Gm (2.740 AU)
Bán trục lớn 347.662 Gm (2.324 AU)
Độ lệch tâm 0.179
Chu kỳ quỹ đạo 1294.033 d (3.54 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.38 km/s
Độ bất thường trung bình 145.497°
Độ nghiêng quỹ đạo 5.019°
Kinh độ của điểm nút lên 212.600°
Acgumen của cận điểm 173.158°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.10?
Nhiệt độ ~183 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7004 Markthiemens là một tiểu hành tinh vành đai chính đặt tên theo Mark Thiemens ở University of California, San Diego. [1] Bản mẫu:MPCit JPL

6623--7004-markthiemens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)