User Tools

Site Tools


6624--7148-reinholdbien-la-gi

Reinholdbien
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7148
Tên thay thế 1047 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1624255
Viễn điểm quỹ đạo 2.4094987
Độ lệch tâm 0.0540414
Chu kỳ quỹ đạo 1262.4144876
Độ bất thường trung bình 299.83749
Độ nghiêng quỹ đạo 5.01157
Kinh độ của điểm nút lên 224.42991
Acgumen của cận điểm 283.75903
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7148 Reinholdbien (1047 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7148 Reinholdbien
6624--7148-reinholdbien-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)