User Tools

Site Tools


6625--7276-maymie-la-gi

Maymie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Oak Ridge Observatory
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7276
Tên thay thế 1983 RE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8545993
Viễn điểm quỹ đạo 2.5330081
Độ lệch tâm 0.1546193
Chu kỳ quỹ đạo 1186.8479445
Độ bất thường trung bình 267.29240
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52951
Kinh độ của điểm nút lên 289.56994
Acgumen của cận điểm 338.13536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7276 Maymie (1983 RE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1983 bởi Oak Ridge Observatory ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7276 Maymie
6625--7276-maymie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)