User Tools

Site Tools


6626--7425-lessing-la-gi

Lessing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7425
Đặt tên theo Gotthold Ephraim Lessing
Tên thay thế 1992 RO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9780711
Viễn điểm quỹ đạo 2.8421743
Độ lệch tâm 0.1792654
Chu kỳ quỹ đạo 1366.6495152
Độ bất thường trung bình 8.61428
Độ nghiêng quỹ đạo 3.52608
Kinh độ của điểm nút lên 86.68545
Acgumen của cận điểm 343.62153
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7425 Lessing (1992 RO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7425 Lessing
6626--7425-lessing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)